شبهۀ شرکت حسنین ع در جنگ اعراب و ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

مدرس حوزه و دانشگاه

10.22081/rt.2018.67705

چکیده

امروزه یکی از شبهاتی که در فضای مجازی به گستردگی طرح می‌شود، بحث فتح ایران به دست مسلمانان است. هدف اسلام‌ستیزان از دامن زدن به این شبهات، این است که چهرۀ اسلام را خشن جلوه دهند. یکی از این شبهات، حضور امام حسن و امام حسین ع در این فتوحات است. شبهه‌افکنان با استناد به گزارش‌های مجعول و گاهی مغرضانه بر آنند که با اثبات حضور این بزرگوارن در آن جنگ‌ها از قداست آنان در جامعۀ ایرانی و مخصوصاً جوانان بکاهند. اگر هیچ دلیلی بر رد این گزارش‌ها نداشته باشیم، عدم حضور حضرت علی ع در این جنگ‌ها می‌تواند دلیل محکمی بر جعلی بودن حضور حسنین ع باشد. علی ع در تمام جنگ‌های زمان پیامبر ص حضور فعال داشت؛ اما در فتوحات شرکت نکرد. تنها به خلفا مشاوره می‌داد که این مشاوره نیز برای مصلحت اسلام و مسلمانان بود. با عدم حضور حضرت علی ع به راحتی می‌توان دریافت که فرزندان ایشان نیز در این فتوحات حضور نداشته‌اند. در این نوشتار، به نقد و بررسی چند گزارش مجعول دربارۀ حضور حسنین ع در فتوحات یادشده پرداخته می‌شود.