اقتدار و عزت‌مندی در گفتار و رفتار حضرت زینب س

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر پژوهشگاه علوم وفرهنگ اسلامی

10.22081/rt.2018.67704

چکیده

در ادبیات سیاسی امروز، اقتدار، یکی از مؤلفه‌های اصلی مشروعیت سیاسی حکومت‌ها و نظام‌های سیاسی به شمار می‌رود. وجود اقتدار در نظام سیاسی، علاوه بر بالا بردن توان دفاعی در برابر بیگانگان، باعث حفظ ارزش‌ها و باورهای سیاسی جامعه، و پذیرش و حمایت اعضای جامعه و در نتیجه، تداوم و ثَبات حاکمیت سیاسی خواهد شد. نهضت سیاسی و فکری امام حسین ع در طراز حرکت‌های سیاسی‌ای است که مشروعیت آن، منبعث از رسالت دینی آن است و اقتدار و عزت‌مندی آن که ریشه در این مشروعیت دارد، چنان عمیق و ریشه‌دار است که ‌پس از قرن‌ها از وقوع آن همچنان ماندگار است.