معادباوری در نهضت امام حسین ع

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

محقق و پژوهشگر

10.22081/rt.2018.67697

چکیده

از میان عقاید دینی، یکی از نافذترین و مؤثرترین باورها در جهت‌دهی به رفتار آدمی، تربیت و اصلاح او، اعتقاد به معاد است؛ چنان‌که بدون آن، هیچ رزمنده‌ای معتقدانه به عرصۀ دفاع قدم نمی‌گذارد و خود را برندۀ جنگی نمی‌دانـد که به شهادت منتهی می‌شود. چنین اعتقادی در کلمات امامحسین ع و اشعار و رجزهای او و یارانش، نقشی محوری داشت. آن حضرت در روز عاشورا وقتی بی‌تابی خواهرش را دید، این فلسفۀ ژرف را یادآور شد و فرمود: «خواهرم! خدا را در نظر داشته باش! بدان که همۀ زمینیان می‌میرند، آسمانیان نیز نمی‌مانند؛ و هر چیزی جز وجه خدا که آفریدگار هستی است، از بین رفتنی است؛ خداوند همگان را دوباره برمی‌انگیزد».بنابراین، شالوده‌های بی‌بدیل معادباوری و یاد مرگ و آثار آن را می‌توان به وضوح در نهضت حسینی ع مشاهده کرد.