جلوه های ایثار زنان در انقلاب و دفاع مقدس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

محقق و پژوهشگر

10.22081/rt.2019.67656

چکیده

حضور زنان در انقلاب، پدیده‌ای بی‌سابقه نیست. داده‌های تاریخی نشان می‌دهد که زنان ایرانی در طول تاریخ ایران در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حضور فعال داشتند؛ چنان‌که پس از فرمان میرزای شیرازی در تحریم تنباکو، همسران ناصرالدین شاه به شکستن قلیان‌ها اقدام کردند و در نهضت جنگل، زنان گیلان با کمک‌های مادی و معنوی خویش، مبارزان را یاری رساندند.همچنین زنان ایران در طول چهل سال انقلاب هم در شکل‌گیری و پاسداری از انقلاب و در هشت سال دفاع مقدس مهم‌ترین نقش را ایفا کردند؛ از این رو، امام خمینی; فرمودند: «امروز زن‌هاى شیردل، طفل خود را در آغوش کشیده و به میدان مسلسل و تانک دژخیمان رژیم مى‏روند. در کدام تاریخ، چنین مردانگى و فداکارى‌ای از زنان ثبت شده است».
بر این اساس، بازخوانی حضور و ایثارگری زنان در عرصۀ نظامی و اجتماعی، از بایسته‌ها است. این نوشتار می‌کوشد این مهم را واکاوی کند.