زن‌ غربی از افسانه تا واقعیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

محقق و پژوهشگر

10.22081/rt.2019.67654

چکیده

وقتی که خداوند بشر را می‌آفرید بدون هیچ تفاوتی در ارزش، انسان را به دو جنس زن و مرد تقسیم کرد. سپس زن را ریحانه دانست و به احترام و محبت به او سفارش کرد. اما بعضی از افراد با هدفِ ضربه زدن به زن، قصد دارند زن ایرانی مسلمان را موجودی معرفی کنند که مورد ظلم قرار گرفته است. موج گسترده و سنگین تبلیغات رسانه‌ای همواره بر این مبنا بوده که زنان در جمهوری اسلامی، از هیچ‌یک از آزادی‌های قانونی و شرعی خود برخوردار نیستند و در مقابل، زنان در غرب با برخورداری از عدالت جنسیتی و تمامی آزادی‌ها و حقوق برابر با مردان، به سرعت در حال طی کردن مسیرهای پیشرفت و ترقی هستند؛ اما واقعیت چیز دیگری است؛زیرا زن همچون مرد، انسانی است که هیچ خللی در گوهر وجود او نیست: «یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْناکُمْ مِنْ ذَکَرٍ وَ أُنْثى... ‏ إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاکُمْ».
این روز‌ها زنان غربی با حقوقِ به اصطلاح برابر، از آسیب‌ها و حسرت‌هایشان فریاد سر می‌دهند؛ حسرت‌هایی که زنان مسلمان ایرانی با آن آشنا نیستند.