جرایم و امنیت در فضای سایبری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

محقق و پژوهشگر

10.22081/rt.2019.67652

چکیده

وضعیت فضای سایبری کشور و جرائم آن، تفاوت‌هایی نسبت به جرائم امسال و سال قبل وجود دارد که با توجه به اولویت جرائم سایبری و عقبه آنها، باید کلیاتی درباره فضای سایبر و حوزه تقسیم‌بندی جرائم بیان و سپس مصادیق جرائم و اولویت‌های جرائم «سایبری» را تشریح کنیم.
فضای سایبر، بستری است که بخش‌های مختلف زندگی اجتماعی افراد در آن قابل تعریف هستند؛ پرداخت مالی، ارتباط اجتماعی، توانمندسازی، بهره‌مندی از امکانات، خدمات چه در حوزه خصوصی و دولتی، حوزه ازدواج و... . وقتی یک اجتماع انسانی، شکل مجازی در بستر این فضای سایبری بگیرد؛ مسلماً بخشی از همان آسیب‌ها و جرائم به این فضا کشیده خواهد شد.