تعامل عالمان شیعه با اهل سنت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

محقق و پژوهشگر

10.22081/rt.2019.67644

چکیده

وحدت اسلامی، یکی از آموزه­های مهم قرآن و اهل‌بیت: است که همواره امت اسلامی را به همگرایی دعوت نموده­اند؛ زیرا مصالح و منافع مشترک جهان اسلام اقتضا می‌کند که در صفوف فشرده در برابر دشمنان قرار گیرند و از غیریت‌سازی و اختلافات غیر منطقی پرهیز نمایند. مسلمانان با بهره‌گیری از مشترکات و سرمایه‌های عظیمی مانند قرآن، اسلام، پیامبر ص و مصالح عمومی، می‌توانند امت واحده را تشکیل، و کشتی جهان اسلام را به ساحل نجات رسانند. البته تحقق این جامعه مطلوب، به ساز و کار نیاز دارد. در این نوشتار به برخی از آنها اشاره می‌شود.