خرافات و راهکارهای مبارزه با آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

محقق و پژوهشگر

10.22081/rt.2019.67643

چکیده

یکی از آسیب‌های جدی جوامع، خرافه‌گرایی است؛ زیرا بیشترین ضربات خرافه‌پرستی، متوجه عقاید و اعتقادات مذهبی مردم است که توسط برخی افراد آگاه و سودجو جهت فریب مردم، وارد دین و اعتقادات مذهبی آنها می‌شود و بعضی نیز ناآگاهانه به این امر دامن می‌زنند. اعتقادات ما نیز از ظهور اسلام تا امروز، مورد تهاجم خرافه و خرافه‌گرایی بوده و افرادی با اهداف مغرضانه، کوشیده‌اند عقاید منحرفی را به مذاهب اسلامی وارد کنند. از این رو در طول تاریخ پیامبران الهی، به ویژه رسول اعظم ص و ائمه: به منظور صیانت و پاسداری از عقاید مردم، با خرافات مبارزه کردند. این نوشتار می‌کوشد خرافه و راه­های مبازه با آن را تبیین کند.