امام علی ع از نگاه عالمان اهل سنّت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

محقق و پژوهشگر

10.22081/rt.2019.67641

چکیده

برخی شخصیت‌ها را با توجه به سعه وجودی و اندیشه­های انسانی بلندشان، نمی‌توان در قالب قوم، مذهب، فرهنگ و تمدن خاصی محدود نمود. امام علی ع الگوی کامل انسانیت است که نه تنها اهل‌سنت، بلکه غیرمسلمانان نیز در برابر عظمت این بزرگمرد تاریخ سر فرود آورده‌اند. ابن ابی‌الحدید می‌گوید: «من چه بگویم درباره مردی که همه فضیلت‌ها به او منتهی می‌شود و هر مکتب و هر گروهی خود را به او منسوب می‌نماید. آری؛ اوست رئیس همه فضیلت‌ها....».وی در جایی دیگر می‌گوید: «من چه بگویم درباره مردی که اهل همه مذاهب غیر اسلامی که در جوامع اسلامی زندگی می‌کنند، به او محبّت می‌ورزند و حتی فلاسفه‌ای که از ملت اسلامی نیستند، او را تعظیم می‌نمایند.... ».از این رو باید شخصیت و فضایل ایشان را از نگاه مذاهب مختلف اسلامی بازخوانی و بررسی نمود. در این نوشتار کوشیده‌ایم شخصیت بزرگ انسانی ـ اسلامی امام علی ع را از نگاه علمای بزرگ اهل‌سنت تحلیل و بررسی نماییم.