مدارا در سیره پیامبر اکرم ص

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

محقق و پژوهشگر

10.22081/rt.2019.67640

چکیده

الگوخواهی، نیاز انسان است و بدون آن، به نیک‌بختی نمی‌رسد. گزینش پیامبران خدا از میان انسان‌ها، از آن روست که سرمشقی برای امت‌ها باشند. برای دستیابی به الگوی مدارا از زندگی پیامبر ص، بایسته است نخست مدارا را در رفتار ایشان مورد مطالعه قرار دهیم؛ آن‌گاه با بازسازی رفتار آن حضرت، خود و دیگران را بدان سو رهنمون سازیم.
مدارا، از مهم‌ترین فضیلت‌‌های اخلاقی و عامل آرامش فردی، خانوادگی، اجتماعی و نیز از مهم‌ترین قواعد در تنظیم درست روابط انسانی و پایه‌‌های تمدن نوین بشری است؛ چرا که افراد هر جامعه، دارای اندیشه‏‌ها و تمایلات متفاوتی هستند. برخورد بین آنان از سر درشتی و عصبانیت، آرامش فردی و اجتماعی را به خطر می‌اندازد و ثمری جز رشد فزاینده دشمنی در بر نخواهد داشت. از این رو پیامبر گرامی ‌اسلام ص ، مدارا را نیمی از زندگی و کمال اخلاقی معرفی فرمود؛ چرا که بسیاری از فضایل اخلاقی، مانند فروتنی و بردباری را در بر می‌‌گیرد