نگاهی به مواضع شیعه درباره توسل و زیارت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

10.22081/rt.2019.67457

چکیده

بسیاری از پرسش‌ها و شبهاتی که امروزه میان مسلمانان وجود دارد، در زمان صدر اسلام وجود نداشت. در زمان حضور پیامبرص و سلف صالح آن حضرت، هیچ‌گاه تکفیر و نسبت دادن مسلمانان به کفر نبود و هر فرد با بیان شهادتین و جاری کردن کلمه مقدس لا اله الا الله مسلمان دانسته شده و با او همانند دیگر مسلمانان رفتار می‌شد. پس از رحلت پیامبر ص «خوارج» به عنوان اولین گروه­ سلفی‌گری و تکفیری، عقاید و رویکرد متفاوتی با دیگر مسلمانان داشت. با ظهور ابن‌تیمیه در قرن هفتم، بدعت غلط و خطرناک تکفیر در میان مسلمانان ادامه یافت. این تفکر خطرناک و نابودکننده وحدت مسلمانان که از طرف بزرگان اهل‌سنت نیز باطل اعلام شد، پیروان چندانی نیافت تا اینکه پس از چندین قرن توسط محمد بن عبدالوهاب در عربستان و با حمایت‌های مالی و سیاسی این کشور و برخی کشورهای دیگر، در میان مسلمانان رسوخ یافت و جان بسیاری از مسلمانان را مورد تهدید و خطر قتل و غارت قرار داد.
در نوشتار حاضر برخی شبهات وهابیت متناسب با ایام محرم، انتخاب شده و پاسخ آن از منابع معتبر و به‌ویژه از منابع اهل‌سنت ارائه شده است؛ زیرا تفکر وهابیت و سلفی‌گری، مدعی تابعیت از سنت پیامبرص و سلف صالح است. از این رو در پاسخ به آنان بیشتر از منابع اولیه اهل‌سنت و از نمونه‌ها و موارد صدر اسلام و از عقیده بزرگان فقه چهارگانه اهل‌سنت بهره گرفته‌ایم.