شاخصه‌های الگوی مقاومت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.

10.22081/rt.2020.68591

چکیده

فرهنگ مقاومت که امروزه پدیده‌ای تعیین‌کننده و قدرتمند در معادلات منطقه و جهان اسلام است، زمانی می‌تواند به یک الگوی پایدار و تأثیرگذار تبدیل شود و در دستیابی به تمدن نوین اسلامی نقش‌‌آفرین باشد که دارای شاخص‌های قرآنی باشد. در این مقاله تلاش شده است تا با بهره‌گیری از آیات قرآن، شاخص‌های مهم الگوهای مقاومت، استخراج و مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد. مراد از مقاومت در این اثر، مقاومت در مقابل دشمنان و مخاطب در این پژوهش، عموم جامعه است.