شیوه‌های پیشگیری از همسایه‌آزاری و راه‌های مقابله با آن از منظر روایات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش‌آموخته سطح 3 حوزه علمیه قم.

10.22081/rt.2020.68573

چکیده

همسایه کسی است که در مسکن، همجوار انسان است. این همجواری و همزیستی، حقوق و وظایف متقابلی را برای هر یک از همسایگان پدید می‌آورد که اگر رعایت شود، آرامش و آسایش اهل یک محله را به ارمغان می‌آورد و زندگی را بر آنان شیرین و گوارا می‌سازد. از جمله این حقوق، ترک آزار همسایه است که امروزه با تغییر بافت جمعیتی و سبک معماری شهرها و روستاها و گسترش آپارتمان‌نشینی و افزایش وسایل ارتباطی، اهمیتی دو چندان یافته است. در این مقاله با استفاده از روایات اهل‌بیت: ابتدا چهار شیوه پیشگیری از همسایه‌آزاری و چهار راهکار مقابله با آن را تشریح می‌کنیم.