نگاهی به پایگاه‌های اینترنتی دینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.

10.22081/rt.2014.68256

چکیده

اوایل قرن بیستم میلادی، نخستین جرقه پیدایش رایانه زده شد و این پدیده مهم، در مسیر تکامل قرار گرفت. از سوی دیگر، شبکه جهانی اینترنت که هدف آن آسان‌سازی تبادل اطلاعات می‌باشد، زمینه ارتباط یارانه‌های سراسر جهان را به وجود آورده است؛ به گونه‌ای که فاصله‌ها را از میان برداشته و امروزه، تمام دنیا به مثابه دهکده جهانی در آمده است؛ دهکده‌ای که برای حضور در آن، باید با قواعدش آشنا شد تا بتوان از ظرفیت‌های جالب و جذاب آن استفاده کرد و رایانه، یکی از این ظرفیت‌ها است.