نحوست ماه صفر؛ پندار یا حقیقت!

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر و دانش‌آموخته حوزه علمیه.

10.22081/rt.2014.68255

چکیده

یکی از موضوعات بایسته واکاوی، بررسی درستی یا نادرستی نحوست برخی ایام است. این نوشتار می‌کوشد تا ضمن بررسی آیات و روایات این موضوع، به طور خاص، به بررسی مسأله نحوست ماه صفر بپردازد و در نهایت نیز عدم همسویی این پندار را با آموزه‌های دینی اثبات نماید.