سبک زندگی اهل بیت ع در تربیت فرزند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر

10.22081/rt.2014.68252

چکیده

از اساسی‏‌ترین نیازهای انسان، تربیت است. بشر، تنها در پرتو تربیت صحیح می‌تواند مسیر زندگی را با موفقیت طی کرده و به کمال، هویت و عبودیت دست یابد. از این رو، پیامبران الهی آمده‌اند تا انسان‌ها را تربیت نمایند. از عوامل مهم تربیت، الگوپذیری است. ما باور داریم که اهل بیت‌:‌، الگوهایی شایسته هستندو تکیه بر دیدگاه‌ها و رفتارهای تربیتی آنان‌، کارآمد‌ترین راهکار تربیتی برای تربیت، به‌ویژه تربیت فرزندان است. این نوشتار، جستاری است در باره سیره و گفتار اهل بیت: درتربیت فرزندان خود.