رهنمودهایی به عزاداران سالار شهیدان ع

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

جواد آملی، عبدالله، کوثر کربلا، قم: مرکز نشر اسراء، اوّل، 1391 ش، ص 303 ـ 310 (با تلخیص و ویرایش).

10.22081/rt.2014.68251

چکیده

عزاداری سالار شهیدان، امام حسین ع ، دارای شرایط و آدابی است که رعایت آن‌ها کمک شایانی به بهتر برگزار شدن آن نموده و در عمل، به ترویج فرهنگ و معرفت حسینی در جامعه می‌انجامد. برای این‌که مراسم عزاداری را همسو با اهداف قیام عاشورا هدایت و مدیریت کنیم، بایسته است به رهنمودهای حضرت آیت‌الله جوادی آملی، برگرفته از کتاب کوثر کربلا[1]، توجه ویژه شود. بدیهی است که ملتزم شدن به رهنمودهایی از این دست، ضمن جلب رضایت خداوند و اهل بیت:، جامعه را از هر گونه افراط و تفریط در این مسیر برحذر داشته، عزاداری راستین و اثربخش را به تصویر می‌کشد.[1]. جواد آملی، عبدالله، کوثر کربلا، قم: مرکز نشر اسراء، اوّل، 1391 ش، ص 303 ـ 310 (با تلخیص و ویرایش).