زمینه‌ها و عوامل بی‌تفاوتی مردم نسبت به قیام و شهادت امام حسین ع

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.

10.22081/rt.2014.68248

چکیده

شهادت حسین بن ‌علی ع بدان شکل اسف­بار، تنها 50 سال پس از رحلت جد بزرگوارش رسول خدا ص ، آن هم به دست کسانی که به ظاهر مسلمان بودند، بی‌شک از سویی، در شمار دردناک‌ترین و از سوی دیگر، تأمل‌برانگیزترین واقعۀ ادوار اسلامی و بلکه تاریخ می‌تواند باشد. این‌که چگونه کسانی که به کیش پیامبر اسلام ص بودند، در برابر شهادت نوادۀ محبوب ایشان بی‎‌تفاوت بوده و یا حتی در سپاه دشمن قرار داشتند، موضوعی است که ذهن هر پرسشگری را متوجه خود می‌کند. بر این اساس، یکی از موضوعات بایسته، بررسی علل بی‌تفاوتی مسلمانان در برابر قیام و شهادت امام حسین ع است. نوشتار حاضر می‌کوشد این امر را بررسی نماید.