دین‌داری فصلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه تفرش.

10.22081/rt.2014.68243

چکیده

امروزه، یکی از موضوعات مهم، آشنایی با آسیب‌های دین‌داری است‌. البته آفت‌های مطرح در بحث آسیب‌شناسی دین و دین‌داری، به حقیقت دین باز نمی‌گردد؛ بلکه به شیوه رویکرد مردم به دین، فهم و تلقیشان از دین و نیز نوع معرفت دینی و شیوه دین‌داری آنان مربوط می‌شود. آسیب‌دیدن دین‌داری، موجب شکسته‌شدن حریم انسانی و گسترش انواع تعدی‌ها و تباهی‌ها می‌گردد. اگر دین به سلامت باشد، به بهترین وجه انسان را در مسیر درست حفظ می‌کند‌. هر چه دین از سلامت و قوت افزون‌تری برخوردار باشد، سلامت و قوت انسان در زندگی نیز بیشتر خواهد بود؛ اما با شکسته‌شدن حریم‌های دین و دین‌داری، همه چیز آدمی در معرض خطر قرار می‌گیرد. رشد و تعالی دین و دین‌داری در جامعه اسلامی، وابسته به شناخت حقیقت دین و دین‌داری و آفات آن، در پرتو متون دینی است.