عوامل سعادت در قرآن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.

10.22081/rt.2014.68239

چکیده

سعادت، مطلوب فطری و قلبی هر انسان است. انسان با تمام وجود تلاش می­کند که از رنج­ها و سختی­ها رها شود و به زندگی آسوده و لذت واقعی و دایمی برسد. به همین دلیل، بسیار مهم است که آدمی، سعادت حقیقی را بشناسد و عوامل آن را بداند. البته خدای متعال که خالق انسان است، بهتر از هر کس دیگری سعادت واقعی و شقاوت و عوامل آن را در کتاب خویش، قرآن کریم، بیان نموده است. به همین دلیل، باید به قرآن مراجعه کنیم تا سعادت راستین را بشناسیم.