نقش زن در موفقیت شوهر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر

10.22081/rt.2015.68156

چکیده

چنانچه نقش‌آفرینی زن در عرصه‌های مختلف زندگی همسر، سالم، سازنده، اصولی و منطبق با فرهنگ و مذهب ایرانی ـ اسلامی باشد، زمینه‌های حمایتی برای موفقیت و پیشرفت مرد فراهم خواهد شد؛ اما اگر زنان با الگوبرداری‌های نادرست، ناسازگاری، بی‌محبتی، مصرف‌گرایی و... را در پیش گیرند، عاملی برای شکست مرد در زندگی خواهند ‌شد. در واقع موفقیت یا شکست مرد، در گرو رفتار همسر اوست؛ بنابراین زنان که پشتیبانی محکم برای شوهران خویش هستند، باید نقشی مثبت و سازنده در پیشبرد اهداف خانواده داشته باشند.
حضرت علی ع ، چه دلنشین فرمود:
«جِهَادُ الْمَرْأَةِ حُسْنُ التَّبَعُّل؛[1] جهاد زن، شوهرداری خوب است.»
زیرا زن، این همراه همیشگی مرد، با همسرداریِ نیکو و نمونه‌اش، موجب موفقیت خود و همسرش خواهد شد.
این مقاله، ضمن بررسی نقش زن در موفقیت همسر چند عامل اثرگذار را در حمایت از مرد، برای وصول به موفقیت بیان می‌کند:[1] . کلینی، اصول کافی، ج 5، ص 507.