اهمیت پوشش در برابر محارم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات

10.22081/rt.2016.68134

چکیده

یکی از مسائل اخلاقی که بایسته است مورد توجه قرار گیرد، پوشش در برابر افراد مَحرم است. عده‌ای گمان می‌کنند که فقط باید در برابر افراد نامحرم حجاب را رعایت کنند؛ درحالی‌که مسئله حجاب، دامنه‌ای گسترده دارد و افراد خانواده و محارم را نیز شامل می‌شود. متأسفانه، این موضوع در برخی خانواده‌ها اهمیت چندانی ندارد و  کمتر به آن پرداخته می‌شود.