رفتارشناسی زوجین با خویشاوندان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعی و پژوهشگر حوزه خانواده.

10.22081/rt.2016.68132

چکیده

ازدواج، صرفاً پیوند دو فرد با یکدیگر نیست؛ بلکه پیوستگی دو خانواده با فرهنگ، شیوه‌های تربیتی و سبک متفاوت زندگی است. بنابراین، زوجین، برای بالندگی و موفقیت در ازدواج، به دو بال برای پرواز در مسیر زندگی نیازمندند. یک بال، مهارت زوجین برای ارتباط صمیمی و سازنده با یکدیگر است و بال دیگر که ارزش آن کمتر از اوّلی نیست و چه بسا تقویت‌کننده بال اوّل است، «مدیریتِ معاشرت با خویشاوندان هر دو طرف» می‌باشد.