نقش زن در تأمین شادی خانواده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

محقق و پژوهشگر

10.22081/rt.2016.68131

چکیده

اسلام، به تحکیم نهاد خانواده، اهمیت فراوانی داده و در جهت بالندگی واستحکام آن، راه‌های بسیاری را معرفی کرده است. یکی از راه‌‌های اثربخش در این جهت‌، ایجاد فضای شادی و نشاط در خانواده است. زن و مرد که دو رکن مهم خانواده‌ به شمار می‌روند، در شادکامی زندگی نقش برجسته‌ای دارند؛ ولی زن به دلیل نقش کلید که در مدیریت خانه ایفا می‌کند، در این زمینه مسئولیت سنگین‌تری دارد؛ زیرا همه اعضای خانواده بیشتر با او در ارتباط هستند و شادی او، ضامن شادمانی همه اعضای خانواده است. در چنین فضایی، زن نباید اجازه دهد که افکار منفی یا ناامیدکننده، ریشه‌‌های شادکامی را در زندگی او از بین ببرند.
این نوشتار، طی دو محور کلی سامان یافته، می‌کوشد تا نقش زن را در تأمین شادی خانواده تبیین نماید.