ویژگی‌های اخلاقی و سیاسی حضرت زینب س

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

نویسنده و پژوهشگر

10.22081/rt.2016.68128

چکیده

حضرت زینب س از افراد تأثیرگذار در نهضت امام حسین ع بود و نقش بنیادین در مصونیت‌سازی آن داشت؛ به‌گونه‌ای که نام ایشان با قیام کربلا گره خورده است. تأثیررهبری ایشان در این قیام،کمتر از تأثیر خون شهیدان نیست. از سوی دیگر، حضرت دارای خصوصیات سیاسی و اخلاقی است که از وی شخصیتی موفق ساخته است. این نوشتار می‌کوشد ویژگی‌های اخلاقی و سیاسی ایشان را بررسی نماید.