نویسنده = پاک نیا تبریزی، عبدالکریم
تعداد مقالات: 9
1. نقش کلینی در رشد فرهنگ شیعه

دوره 1، شماره 1 رمضان، بهار 1399، صفحه 195-206

عبدالکریم پاک نیا تبریزی


2. قیام تنباکو و اقتدار مرجعیت

دوره 1، شماره 1 رمضان، بهار 1399، صفحه 223-232

عبدالکریم پاک نیا تبریزی


3. جابجایی ارزش‌های خانواده در جامعه معاصر

دوره 1439، شماره 154 محرم ویژه‌نامه خانواده، 1396، صفحه 45-58

عبدالکریم پاک نیا تبریزی


4. نقش قیام عاشورا در قیام‌های حق‌طلبانه

دوره 1438، شماره 146 محرم، 1395، صفحه 45-61

عبدالکریم پاک نیا تبریزی


5. عوامل فروپاشی خانواده از دیدگاه قرآن

دوره 1438، شماره 142 رمضان ویژه‌نامه خانواده، 1395، صفحه 143-159

عبدالکریم پاک نیا تبریزی


6. نیکی به والدین پس از مرگ

دوره 1438، شماره 141 رمضان، 1395، صفحه 305-316

عبدالکریم پاک نیا تبریزی


7. شیوه‌های کسب عزت‌مندی

دوره 1437، شماره 135 محرم، 1394، صفحه 141-155

عبدالکریم پاک نیا تبریزی


8. حقوق والدین بر فرزندان

دوره 1436، شماره 130 محرم، 1393، صفحه 261-281

عبدالکریم پاک نیا تبریزی


9. اهمیت غیرت از نگاه اسلام

دوره 1435، شماره 119 محرم، 1392، صفحه 199-210

عبدالکریم پاک نیا تبریزی