نویسنده = صمدی یزدی، علی اکبر
تعداد مقالات: 4
1. آثار و پیامدهای لقمۀ حرام

دوره 1439، شماره 153 محرم، 1396، صفحه 87-100

علی اکبر صمدی یزدی


2. تکلیف‌مداری در عاشورا

دوره 1438، شماره 146 محرم، 1395، صفحه 109-121

علی اکبر صمدی یزدی


3. آفات زبان

دوره 1438، شماره 141 رمضان، 1395، صفحه 121-132

علی اکبر صمدی یزدی


4. عاقبت به خیری از نگاه آیات و روایات

دوره 1437، شماره 135 محرم، 1394، صفحه 189-205

علی اکبر صمدی یزدی