راهکارهای فرهنگی ترویج حجاب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

10.22081/rt.2024.69334.1427

چکیده

از‌آنجا‌که تحولات فرهنگی جامعه برخوردهای گوناگون با مسئله حجاب را در جامعه رقم می‌زند و امروزه به دلیل گسترش رسانه‌های جمعی اعم از ماهواره و اینترنت و فراگیرشدن شبکه‌های اجتماعی، طرح آرای مختلف به‌آسانی صورت می‌گیرد و بسیار از شبهه‌ها و اشکال‌ها همچنان بی‌پاسخ می‌مانند. افزون بر توجه به سابقۀ حجاب در ادیان مختلف و ضرورت آن در دین مبین اسلام که به اشکال مختلف بیان و در جامعه ارائه می‌شود و کسانی مثل شهید مرتضی مطهری در کتاب مسئله حجاب به این امر مهم می‌پردازند که تأکید بر حجاب ویژۀ دین اسلام نیست و اشکال‌های مخالفان حجاب را به‌تفصیل پاسخ می‌دهند، گذشت زمان عمق‌بخشیدن به این قبیل مباحث و آگاهی‌بخشی به افراد و خانواده‌ها را ضروری‌تر می‌کند؛ به‌ویژه از این حیث که عوامل مؤثر بر بدحجابی در حال تغییر است و از عوامل مختلف فرهنگی، خانوادگی، سیاسی، روانی و شخصیتی، اجتماعی، تاریخی و اقتصادی نباید غافل بود.[1]
این نوشتار مهم‌ترین راهکارهای فرهنگی ترویج حجاب را بر اساس نظر برخی کارشناسان به‌اختصار بیان می‌کند.
 
[1]. در سال 1384 پژوهشکده فقه و حقوق مسئله حجاب را در دو شاخه «فقهى ـ حقوقى» و «فرهنگى ـ اجتماعى» با عنوان «حجاب، مسئولیت‏ها و اختیارات دولت اسلامى» در دستور کار همایش ملی قرار داد که درنهایت در دهم خرداد سال 1386 مراسم ویژه همایش برگزار شد و حاصل آن در سال 1387 در مجموعه‌ای سه جلدی در حجم حدود 1800 صفحه در قالب مقالات، سخنرانی‌ها و مصاحبه‌ها به کوشش ابراهیم شفیعی سروستانی به جامعه علمی عرضه گردید. با گذشت زمان و تبدیل‌شدن حجاب به مسئله روز از یک‌سو، حجیم و گاه تکراری‌بودن مباحث مطرح‌شده در مجموعه یادشده از سوی دیگر و کاربردی‌بودن بسیاری از راهکارهای ارائه‌شده، باعث شد آثار علمی همایش یادشده با تحلیل‌ها و دسته‌بندی جدید در قالب کتابی با حجم اندک با عنوان حجاب؛ عوامل، مسئولیت‌ها و راهکارها به قلم نویسنده به نگارش درآید و آنچه در ادامه می‌آید، بخش کوتاهی از نوشته حاضر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات