عاشورائیان، پاسداران حیا، عفاف و حجاب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد سطح عالی حوزه علمیه قم و مبلغ نخبه دفتر تبلیغات اسلامی

10.22081/rt.2024.69285.1417

چکیده

خدای متعال می فرماید: «یا أَیهَا النَّبِی قُلْ لِأَزْوَاجِکَ وَبَنَاتِکَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِینَ یدْنِینَ عَلَیهِنَّ مِنْ جَلَابِیبِهِنَّ؛[1] اى پیامبر، به همسرانت و دخترانت و همسران کسانى که مؤمن هستند، بگو چادرهایشان را بر خود فرو پوشند [تا بدن و آرایش و زیورهایشان در برابر دید نامحرمان قرار نگیرد]».
افزون بر آیات متعدد مبنی بر لزوم حیا و حجاب،[2] روایات فراوانی هم در وجوب حجاب زنان وجود دارد[3] که نشان‌دهندۀ اهمیت و جایگاه حجاب است.
«حجاب» همان پوشش ویژه و «عفاف»[4] خصلتی فراتر از حجاب است؛ درحقیقت «عفاف» حالتی درونی است که انسان را از گناه و حرام باز می‌دارد و آثار آن در گفتار و کردار انسان مانند حجاب نمایان می‌شود؛ ولی عفاف کفایت از حجاب نمی‌کند. امیرالمؤمنین(ع) فرمود: «العِفَّةُ رَأسُ کُلِّ خَیرٍ؛[5] عفّت سرچشمۀ همه خوبى‌هاست». از دیدگاه امیرمؤمنان(ع)، عفاف ثمرۀ ویژگی حیاست: «ثَمَرَةُ الْحَیاءِ الْعِفَّةُ؛[6] میوۀ ویژگی حیا، عفاف است».
 
[1]. احزاب: 59.
[2]. نور:30 – 31.
[3]. محمد بن اسماعیل بخاری، صحیح البخاری، ج 8، ص 51؛ محمدباقر مجلسى، بحار الأنوار، ج 29، ص 216.
[4]. عفاف و پاکدامنی از فضایل اخلاقی و حالتی در وجود انسان است که آدمی را از انجام محرمات بازمی‌دارد. عفت در کنار عدالت، شجاعت و حکمت از پایه‌های بنیادین فضایل اخلاقی و حد واسط میان شَرَه (فرورفتن در شهوات) و خمودگی (دوری‌گزیدن از لذت‌های مشروع دنیوی) است. عفت جنسی، عفت در گفتار، عفت مالی و عفت شکم از اقسام عفت است و آثاری مانند استحکام در خانواده، آرامش روانی جامعه و آمرزش گناهان را در پی دارد.
[5]. آقاجمال خوانساری، شرح غُرر الحکَم و دُرَر الکَلم، ج 1، ص 421.
[6]. همان، ج 7، ص 87.

کلیدواژه‌ها

موضوعات