تبیین عفو و گذشت در نهضت امام حسین‌علیه‌السلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش اموخته دکترای تفسیر تطبیقی دانشگاه قم

10.22081/rt.2024.69101.1412

چکیده

نهضت امام حسین(ع)، دارای جلوه‌های فراوان اخلاقی است. در واقعه عاشورا فضایل بسیار عالی از امام حسین(ع) مشهود است؛ ایشان در مقابل دشمن نیز به دلیل عزّت و احترام انسانی، همواره رفتار همراه با عفو و گذشت داشتند. صفت عفو و گذشت از اوصاف خداوند متعال است که به دلیل ایجاد انگیزۀ گرایش خلق به سوی خالق به عفو و گذشت از خطا و گناهان بندگان اقدام می‌کند و با آنکه بنده مستحق مجازات دنیوی یا اخروی است، از وی می‌گذرد. «عفو» به معنای گذشتن از تقصیر و گناه دیگران در زمانی است که حقی از انسان ضایع شود. نگاشته حاضر به تبیین عفو و گذشت در نهضت امام حسین(ع) پرداخته است و حقیقت عفو را در سخنان و سیرۀ امام حسین(ع) و نیز سیرۀ امام سجاد(ع) بیان می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات