جنگ هیبریدی و جهاد تبیین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری علوم سیاسی، مدیر علمی کارگروه جهاد تبیین دفتر تبلیغات اسلامی، استاد حوزه و دانشگاه

10.22081/rt.2023.66034.1341

چکیده

جنگ‌ها در طول تاریخ همواره ترکیبی از شیوه‌ها، ابزارها و روش‌های متنوع بوده‌اند. جنگ نظامی بدون جنگ تبلیغاتی و تضعیف روحیه دشمن نمی‌تواند موفقیتی کسب کند؛ همان‌گونه که جنگ اقتصادی و تحریم بدون روایت‌سازی و ضعیف‌سازی روحیۀ رقیب نمی‌تواند کاری از پیش ببرد؛ بنابراین جنگ ترکیبی مسئلۀ جدیدی نیست، بلکه در طول تاریخ همواره توسط قدرت‌ها استفاده می‌شده است. سؤال این است که چرا اصطلاح جنگ هیبریدی یا ترکیبی در عصر کنونی مطرح شده است؟ شاید یکی از مهم‌ترین دلایل این قضیه، ظهور ابزارهای نوینی همچون شبکه‌های اجتماعی و فضای اینترنت و توسعۀ رسانه‌های نوین در عصر حاضر است. این نوشتار به موضوع جنگ هیبریدی و جهاد تبیین که نوعی پاتک به این جنگ است، می‌پردازد. 

کلیدواژه‌ها