عوامل حسرت در قران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

نویسنده و پژوهشگر

10.22081/rt.2023.65899.1337

چکیده

یکی از موضوعات قرآنی قابل تحقیق، مسئله «حسرت» در روز قیامت است؛ چنانکه در آیات روز قیامت را «یوم الحسرة» و روز افسوس و حسرت خوردن نامیده‌اند. این نامگذاری از این‌روست که برخی در روز قیامت می‌گویند: ‌ای کاش آیات الهی را تکذیب نمی‌کردیم![1] ‌ای کاش از خدا و پیامبر اطاعت می‌کردیم![2] ‌ای کاش مرگ ما به تأخیر بیفتد![3] البته در قرآن از قیامت با نام‌ها و عناوین مختلفی یاد شده است؛ برای مثال از آن جهت که اولین و آخرین انسان‌ها در قیامت جمع می‌شود، این روز «روز حشر» یا «روز جمع» خوانده شده است و از آن جهت که در قیامت حقایق روشن می‌شوند، «یوم تبلی السرائر»[4] است و بدان جهت که انسان‌ها در حسرت فرو ‌می‌روند و احساس غبن می‌کنند، «یوم الحسره»[5] یا «یوم التغابن»[6] نامیده می‌شود. نوشتار پیش‌رو عوامل و زمینه‌های حسرت را با رویکردی قرآنی بررسی می‌کند. این مهم در محور‌های زیر ارائه شده است.
[1]. انعام: 27.
[2]. احزاب: 66.
[3]. منافقون:10 و 11.
[4]. طارق: 9.
[5]. مریم: 39.
[6]. تغابن: 9.

کلیدواژه‌ها