بازخوانی الگو‌های فردی و عبادی شهدای دفاع مقدس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری عرفان اسلامی و اندیشه امام خمینی(ره)

10.22081/rt.2023.64439.1235

چکیده

مهم‌ترین نوع یادگیری انسان از نظر واضعان «نظریه یادگیری اجتماعی»،[1] یادگیری مشاهده‌ای است. بر همین اساس یکی از روش های تربیت، تربیت به وسیله الگوست که می‌توان آن را «روش الگویی» نامید. یکی از نیازهای جدی و واقعی انسان از بُعد روحی روانی، حس الگوطلبی و اسوه‌خواهی است. بشر همواره کوشیده است که در زندگی خود، الگو و معیاری برگزیند تا کردار و گفتارش را در همه شئون و زمینه‌ها بر اساس آن تنظیم کند. این روش در ابعاد مختلف زندگی کاربرد دارد و از آنجا که محتوای تربیت را به صورت عینی و عملی ارائه می‌دهد، در انتقال مفاهیم و آموزش برنامه‌های تربیتی بسیار مؤثر است. بی‌شک اگر ما قادر نبودیم که در محیط اجتماعی از طریق مشاهده رفتار و اعمال دیگران به یادگیری بپردازیم، زندگی ما مختل می‌شد. انسان مقدار زیادی از دانش‌ها، مهارت‌ها و سایر یادگیری‌ها را از راه مشاهده رفتار والدین، دیگران و نیز از طریق مشاهده پیامدهای رفتار آنان کسب می‌کند. یادگیری مشاهده‌ای، در واقع همان سرمشق‌گیری است که در آن فرد با انتخاب یک سرمشق یا الگو به تقلید از رفتار آن می‌پردازد؛ چراکه تقلید یکی از فرایندهای روانی به شمار می‌رود که پایه و اساس بسیاری از یادگیری‌های انسان است. گرایش به تقلید به قدری در وجود انسان شایع است که برخی روانشناسان آن را غریزه دانسته‌اند.[2] در این نوشتار با نگاهی گذرا به تاریخ و معارف دفاع مقدس، به تبیین الگوهای فردی و عبادی رزمندگان و شهیدان می‌پردازدیم.
[1] ر.ک: علی‌اکبر سیف، روان‌شناسی پرورشی، ص 212.
[2]. اتو کلاین برگ، روان‌شناسی اجتماعی، ترجمه علی محمد کاردان، ج 2، ص 494.

کلیدواژه‌ها


دوره 4، شماره 13
ره توشه های رمضان
فروردین 1402
صفحه 189-200
  • تاریخ دریافت: 23 تیر 1401
  • تاریخ بازنگری: 07 آبان 1401
  • تاریخ پذیرش: 15 اسفند 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 15 اسفند 1401