نقش حضرت عباس(ع) و خاندانش در نشر فرهنگ اهل‌بیت(ع)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری تاریخ اسلام.

10.22081/rt.2022.64269.1219

چکیده

عباس بن علی(ع)  از شخصیت‌های نامدار تاریخ شیعه، همواره از سوی اهل‌بیت: و شیعیان مورد احترام بوده است. ایشان در کربلا به شهادت رسید، اما پس از او خاندانش (فرزندان و نوادگان) نیز به شیوه شایسته‌ای همواره در فراز و نشیب‌های تاریخ اسلام، یار و حتی مبلّغ خاندان اهل‌بیت: بودند. پیوند این خانواده با پیشوایان شیعه در تمامی تاریخ ائمه: حتی تا زمان غیبت صغری در منابع دیده می‌شود. یافته‌ها گویای آن است که کارکرد فرهنگی ـ سیاسی خاندان عباس بن علی(ع) به چند دسته تقسیم می‌شود؛ بخشی از ایشان از شاگردان اهل‌بیت: و نویسندگان سرشناس شیعی در عصر خود بودند، شماری در قیام‌های شیعیان به یاری ایشان می‌شتافتند و بعضی نیز ارتباط عاطفی عمیقی با اهل‌بیت: داشتند.

کلیدواژه‌ها