سرگذشت پیوستگان و جاماندگان از کاروان امام حسین(ع)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای فلسفه اسلامی و مدرس جامعة المصطفی العالمیة.

2 دکتری تاریخ اسلام

10.22081/rt.2022.64267.1215

چکیده

کاروان امام حسین(ع) در مسیر حرکت از مدینه تا کربلا، با رویش‌ها و ریزش‌هایی همراه بود. در این مدت افرادی توفیق یاری امام(ع)نصیب‌شان شد و به کاروان حسینی پیوستند، اما در سوی دیگر نیز اشخاصی بودند که در عین میسر بودن فرصت و زمینه یاری سیدالشهدا(ع)، از پیوستن به قافله حسینی بازماندند و از یاری آن حضرت محروم شدند.[1] در این مقاله به سرگذشت برخی از پیوستگان و جاماندگان از قافله حسینی اشاره می‌شود.
 
[1]. برای مطالعه بیشتر درباره منابع و مستندات مطالب مقاله ر.ک: محمدسالم محسنی، پژوهش‌نامه عاشورا، فصل‌های اول و دوم.

کلیدواژه‌ها