جلوه‌های تدبیر و برنامه‌ریزی در نهضت حسینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه کاشان.

10.22081/rt.2022.64026.1208

چکیده

نهضت حسینى، جلوه‌گاه تصمیم‌گیرى، تدبیر و مدیریت در شرایط بحرانى است. بررسی تاریخ عاشورا، گویای آن است که امام حسین7 از ابتدا با یک برنامه‌ریزى دقیق، نهضت را شروع کرد و حتى در آخرین ساعت‌هاى حیات خویش از مؤثرترین تدابیر مدیریتى و رهبرى استفاده نمود. آن حضرت با پیش‌بینى دقیق و برنامه خاص خود، نه شتابزده عمل مى‌کرد و نه منفعلانه بلکه با تصمیمات به‌موقع و سنجیده، نهضت را به سوى هدف به پیش مى‌بُرد. امام حسین7 صحنه‌ها را طورى ترتیب داده بود که گویى این حماسه باید تا قیامت ‏باقى بماند. از آنجا که محتواى حرکت عاشوراى حسینى7، تبلور عینى یک الگوى رهبرى موفق و مؤثر است؛ بررسى آن به عنوان یک مسئله مهم و زنده ضرورت دارد. در این راستا ابتدا به معنای تدبیر و اهمیت آن در اسلام و سپس به برخى از جلوه‌هاى تدبیر در حماسه عاشورا اشاره مى‌کنیم.

کلیدواژه‌ها


دوره 3، شماره دهم اصلی
ره توشه های محرم
شهریور 1401
صفحه 28-37
  • تاریخ دریافت: 30 اردیبهشت 1401
  • تاریخ بازنگری: 11 تیر 1401
  • تاریخ پذیرش: 26 تیر 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 28 تیر 1401