خداباوری و استحکام خانواده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

طلبه سطح 4 فلسفه اسلامی گرایش حکمت متعالیه جامعه الزهراء سلام الله علیها

10.22081/rt.2022.61229.1106

چکیده

اعتقاد به خدا و یگانگی او، بنیادی‌ترین آموزه دینی است. با توجه به ارتباط مستقیم و پیوستگی دو ساحت نظر و عمل، باور به خدای یگانه تأثیر مستقیمی بر نحوه زیست انسان دارد. انسان خداباور، خدا را منحصراً خالق، مالک، رب و حاکم همه مخلوقات می‌داند و  رفتار خود را بر اساس این اعتقاد سامان می‌دهد. یکی از قالب‌های زیست اجتماعی انسان، خانواده است که در اسلام، اصلی‌ترین کانون اجتماعی به شمار می‌آید و کارکردهای منحصر‌به‌فردی در تربیت انسان دارد؛ از رو خداباوری، موجب سازگاری میان اعضای خانواده و تأمین‌کننده استحکام آن­ است. یکی از مبانی نظری اسلام، خداباوری است[1] که در تشکیل خانواده، استحکام و دوام آن نقش بسزایی دارد. اهتمام اسلام به تربیت اعتقادی و تحقق اخلاق خدامحور در خانواده، بر اساس نقش باورها در رشد انسان و نیز توجه به کارکردهای خاص خانواده است.
 
[1]. ر.ک: حسن خیری، مبانی نظام اجتماعی اسلام، ص 409 و 410.

کلیدواژه‌ها


دوره 3، شماره 9 ویژه نامه خانواده
ره توشه های رمضان
اسفند 1400
صفحه 37-46
  • تاریخ دریافت: 31 خرداد 1400
  • تاریخ بازنگری: 05 بهمن 1400
  • تاریخ پذیرش: 25 اسفند 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 25 اسفند 1400