خداشناسی در صحیفه سجادیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

نویسنده و پژوهشگر

10.22081/rt.2022.62473.1146

چکیده

شاید در بین معرفت‌هایی که نصیب آدمی می‌شود، شناخت خداوند تنها معرفتی است که به تعداد توان بشری راه برای شناخت او تصور شده و از این روست که در فرایند تاریخ بشر، «هر کسی از ظن خود شد یار او». یکی از دلایل این تعدد وتفاوت شناخت و در پی آن باورمندی خاص به خداوند، همانا  تصور کثرت  راه  شناخت اوست؛ ولی باید توجه داشت که نه هر راه برای شناخت خداوند پیمودنی است و نه انسان جویای معرفت را به مقصد می‌رساند. پس تنها راه شناخت خداوند حرکت در راه  بزرگ «صراط مستقیم »است و این همان راه قرآن و سنت پیامبر و اهل بیت(ع) است و نیایش‌نامه نورانی امام سجاد(ع) که به نام صحیفه سجادیه معروف است، سرچشمه زلال معرفة الله است که با زیباترین بیان و دل‌انگیزترین کلمات انسان را به شناخت خداوند رهنمون می‌سازد.

کلیدواژه‌ها


دوره 3، شماره 9
ره توشه های رمضان
فروردین 1401
صفحه 73-81
  • تاریخ دریافت: 14 آذر 1400
  • تاریخ بازنگری: 11 دی 1400
  • تاریخ پذیرش: 25 اسفند 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 25 اسفند 1400