روش‌های تبلیغی غربیان در تضعیف نظام خانواده اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث.

10.22081/rt.2021.69763

چکیده

فرهنگ یک جامعه، تمامیت باورها و ارزش‏‌‌های آن جامعه و نیز آداب و رسوم برآمده از آن باورها و ارزش‌هاست. آنچه سبب تثبیت و انسجام این باورها و ارزش‌ها در جامعه می‌‏شود، خانواده است که در واقع سرمایه استراتژیک فرهنگی و هویتی هر جامعه به شمار می‌آید. هر کشوری که بتواند فرهنگ، هویت، ایمان و باور آحاد خانواده را حفظ کند، آینده و آرمان خود را حفظ کرده است. استعمارگران با درک و شناخت دقیق این موضوع، به‌ خوبی دریافته‌اند که یکی از عوامل مهم رشد و پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، انسجام خانواده به عنوان مرکز ثقل فرهنگ اسلامی است. از این­رو با در اختیار گرفتن غول‌های رسانه‌ای، به دنبال نابودی ارزش‌ها و باورهای فرهنگی جامعه اسلامی است و برای رسیدن به این امر، با استفاده از شبکه‌های ماهواره‌ای و اینترنتی در ابعاد مختلف، کانون خانواده را آماج حملات خود قرار داده‌ است و با شناسایی دقیق کارکردها و نقش خانواده در پیشبرد فرهنگ اسلامی، در تخریب این کارکردها به شیوه‌های مختلف می‌کوشد. در این مقاله ضمن بیان اهمیت خانواده، دو روش مهم و کاربردی دشمن بررسی می‌شود.

کلیدواژه‌ها