توکل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دفتر تبلیغات اسلامی

10.22081/rt.2012.68333

چکیده

توکل از ماده "وکل" است‏ که وکالت نیز از این باب است. «وَکلََ»؛ یعنی واگذار کرد. توکیل از باب تفعیل وکل است؛ یعنی وکیل‌گرفتن. وکیل:‏ یعنی کسی که انسان کار را به او واگذار کرده است و توکیل یعنی وکیل‏ انتخاب‌کردن. متوکل: یعنی کسی که کار را به عهده می‏گیرد و توکل‌کننده بر خدا کسی است که می‌داند خداوند عهده‌دار رزق و دیگر امور او است و فرد براساس چنین باوری تنها به او اعتماد و تکیه می‌نماید.