نقش قرآن در زندگی فردی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر

10.22081/rt.2014.68277

چکیده

قرآن، کتاب هدایت و قانون اساسی همه انسان‌ها بوده و آموزه‌های آن فرازمانی و فرامنطقه‌ای است. قرآن همان طور که توانست در صدر اسلام به باید‌ها ونباید‌های انسان‌ها پاسخ دهد، امروزه نیز پویا و بالنده، پاسخ‌گوی نیازهای انسان‌ها است. حال، این پرسش پیش ‌رو است که: قرآن در عصر حاضر چه نقشی در فرایند زندگی بشر ایفا می‌کند؟ در پاسخ باید گفت: قرآن در حوزه‌های بسیاری مانند: فردی، خانوادگی، اخلاقی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، نقش‌آفرینی می‌نماید؛ امّا کنکاش در همه این عرصه‌ها، به فرصت دیگر نیاز دارد. این نوشتار می‌کوشد، نقش قرآن در زندگی فردی انسان را سامان دهد.