آسیب‌شناسی شبکه‌های ماهواره‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

نویسنده وپژوهشگر

10.22081/rt.2015.68215

چکیده

امروزه رسانه‌هاى ارتباط جمعى در گونه‌های مختلف با یکدیگر بر سر حاکمیت و ربودن وقت و سرمایه و توجه و تمایلات مخاطبان خود رقابت می‌کنند. در این میان، ماهواره‌ به عنوان یکی از رسانه‌ها و ابزارهای اصلی انتقال و گسترش ارزش‌های فرهنگی و اجتماعی، بیش از گذشته چهرۀ خود را در بین خانواده نمایان ساخته و استقبال فراوان مخاطبان از این رسانه، باعث شده طی سال‌های اخیر صدها شبکۀ تلویزیونی تأسیس گشته و شبانه‌روزی برنامه‌های گوناگونی را به نمایش گذارند. بی‌شک پیشرفت رسانه‌های ماهواره‌ای بی‌قید و شرط، پدیده‌ای مطلوب نیست در تجربۀ کوتاه و چندین ساله، معلوم شد که برخی از پیامدهای سوء این پدیده، از حیث فرهنگی به شدت آسیب‌زاست. فرایند ارتباطات از راه دور و استفاده از ماهواره و دیگر رسانه‌های گروهی برای پخش امواج در سطح گسترده، شمشیری دو لبه است که می‌تواند پی‌آمدهای مثبت و منفی داشته باشد.
در این جا به بیان برخی از آسیب‌های شبکه‌های اجتماعی ماهواره‌ای که خانواده‌ها را با چالش مواجه ساخته است پرداخته شده و در پایان به ذکر راهکارها و پیشنهادهایی در این خصوص اشاره خواهد شد.