وظیفه زن در تعامل جنسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

نویسنده و پژوهشگر

10.22081/rt.2015.68212

چکیده

این نوشتار، به بررسی وظایف زنان در تعامل جنسی همسران اختصاص دارد. هدف از طرح این بحث، جلب توجه بانوان به اهمیت رابطه جنسی در محیط خانواده و ضرورت مهارت‌آموزی در این زمینه است؛ هرچند توجه و تأمین نیاز جنسی همسر، از وظایف مشترک زن و مرد است.