بایستگی مهارت‌های شوهرداری پیش از ازدواج

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر

10.22081/rt.2015.68208

چکیده

یکی از عوامل مهم آسیب‌پذیری ازدواج‌ها، نبود مهارت‌های کافی در همسران است که موجب تنش و رنجش می‌شود و نیز خطری جدی برای دوام و پایداری زندگی به‌ حساب می‌آید. امروزه با توجه به پیشرفت ارتباطات، ضرورت یادگیری مهارت‌های زندگی در دختران و پسران، بیش از پیش احساس می‌شود. بنابراین، عدم آشنایی مناسب همسران با این مهارت‌ها پیش از ازدواج، باعث ایجاد مشکلات بسیاری در ابتدای زندگی مشترک می‌شود؛ زیرا همسران، در مورد چگونگی گفتار، رفتار و یا واکنش در موقعیت‌های مختلف زندگی دانشی ندارند و فقدان مهارت‌ها در برخی ازدواج‌ها، موجب فروپاشی این پیوند مقدس می‌شود. ازاین‌رو، یادگیری مهارت‌ها ضامن بقای ازدواج‌هاست؛ همچنین، بهترین دوران برای آموزش مهارت‌ها، نوجوانی و ابتدای جوانی و از موثرترین نهادهای آموزشی، پس از خانواده، دبیرستان‌ها و دانشگاه‌‌ها هستند. با توجه به اهمیت موضوع و رسالت مراکز آموزشی، انتظار می‌رود که آموزش مهارت‌ها در چندین واحد درسی در برنامه‌ریزی‌های کلان آموزشی قرار گیرد.
این نوشتار، با استفاده از منابع دینی و روان‌شناسی، به ضرورت یادگیری چندی از مهارت‌های مهم زندگی توسط دختران، پیش از انتخاب همسر می‌پردازد.