آسیب‌های فردی و اجتماعی روابط دختر و پسر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر

10.22081/rt.2015.68207

چکیده

پژوهش درباره موضوع روابط دختر و پسر، از بایسته‌های جامعه ماست؛ زیرا امروزه این امر به بحران اخلاقی و اجتماعی تبدیل شده است. اگرچه نمی‌توان آمار دقیقی از میزان این رابطه ارائه نمود، اما برخی گزارش‌ها حاکی از آمار بالای این نوع روابط است.[1] این، همان هنجارشکنی است که زیربنای جامعه، یعنی نهاد مقدس خانواده[2] را به طور جدی تهدید می‌نماید.
متأسفانه، روابط دختر و پسر، تمایل جوانان به ازدواج را کاهش داده و نظام برخی خانواده‌ها را متزلزل کرده، ازاین‌رو، بایسته است که از دو منظر روان‌شناسانه[3] و جامعه‌شناسانه[4] به این امر بپردازیم. 
مقصود از روابط دختر و پسر، روابط مخفیانه و خارج از چارچوب قانون و شرع است که با بافت فرهنگی ما همسویی ندارد. البته روابط دختر و پسر، ابعادی گسترده دارد که نوشتار پیش رو، تنها برخی آسیب‌های فردی و اجتماعی آن را بیان می‌نماید.[1]. ر.ک: پایگاه اینترنتی تابناک: www.tabnak.ir/fa/news.


[2]. محمدباقر مجلسی، بحار الأنوار، ج 100، ص 222. رسول اکرم9 فرمود: «ما بُنِیَ فِی الاسلامِ بِناءٌ اَحَبُّ اِلی اللهِ عزّوجلّ مِنَ التَزویجِ؛ در اسلام بنایی محبوب‌تر از ازدواج نزد خدا ساخته نشده است.»


[3]. Sociologycal.


[4]. Psychologycal.