قیام امام حسین ع از نگاه دانشمندان غیرمسلمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر حوزه علمیه

10.22081/rt.2015.68144

چکیده

دشمنت کشت، ولى نور تو خاموش نگشت                   آرى آن جلوه که فانى نشود، نور خداست!
صدها سال پیش در سرزمینی تفتیده و خشک، حادثه‌ای رخ داد که بعدها نام عاشورا گرفت و با همین عنوان، قدم به عرصۀ تاریخ نهاد و سرانجام با دل‌های آزادگان عالم پیوندی جاودانه یافت.
تأثیر قیام سرور آزادگان جهان، به‌قدری ژرف و گسترده است که گذشت زمان، نه تنها آن را به بایگانی تاریخ نسپرده، بلکه صاحبان اندیشه و پویندگان راه حقیقت، بیشتر به عظمت آن پی برده و تأثیر آن قیام را حتی در خارج از جهان اسلام مورد توجه قرار داده‌اند.
در این جلسه، برآنیم تا شخصیت و قیام امام را از دیدگاه غیرمسلمانان بررسی کنیم.