ضرورت حضور مستشاری ایران در سوریه و عراق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.

10.22081/rt.2017.67885

چکیده

تحولات یک دهه اخیر جهان اسلام که در دو سرِ طیف مسالمت‎آمیز و منازعه قابل بررسی است، سبب شده است که شاهد ظهور تغییرات متعددی در عرصه‎های مختلف جهان اسلام باشیم. بخشی از این تحولات، در قالب تغییر حکومت‎ها نظیر تونس، به وقوع پیوست که در مصر، برخلاف تونس، عمر کوتاهی داشت. برخی دیگر از تحولات، نظیر لیبی، به وضعیت هرج‎ومرج و آشوب رسید و بی‎ثباتی فزاینده‎ای را سبب گردید. بعضی دیگر از نقاط جهان اسلام، مانند تحولات منطقه غرب آسیا، به علت حضور بازیگران نظم‎دهنده همچون ایران و عربستان، فرایندهای مختلفی را طی کرده است. این وضعیت، سبب شد تحولات این منطقه نه به سوی تغییر حکومت نظیر تونس حرکت کند و نه به سَمت وضعت هرج‎ومرج نظیر لیبی برود؛ بلکه با مداخله قدرت‎های منطقه‎ای و فرامنطقه‎ای، تقابلی میان حفظ وضع موجود و تغییر وضع موجود پدید آمد که به سوی نوعی تعادل و موازنه حداقلی حرکت کرد.