راه‌های افزایش معادباوری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش‌آموخته سطح ۳ حوزه علمیه قم

10.22081/rt.2019.67755

چکیده

باور به معاد و زندگی پس از مرگ، یکی از اصول اعتقادی اسلام است. دیدگاه اسلام به این اصل، نگاهی کلی و فرادنیایی است که دامنه پرواز اندیشه آدمی را از عالم خاکی می‌رهاند و آفاق اندیشه‌اش را از تنگنای زندگی مادی‌اش آزاد می‌کند. گرچه همه عقاید و باورهای انسان در رفتارش مؤثر است، اما در این میان، عقاید و باورهای مذهبی، به‌ویژه اعتقاد به معاد و روز رستاخیز، از نافذترین و مؤثرترین باورها در جهت‌دادن رفتار و منش آدمی و تربیت و اصلاح اوست. این نوشتار، در صدد است تا روش‌هایی را از دو منبع گران‌بها، یعنی قرآن کریم و سیره معصومان استخراج نماید تا به ‌وسیله آنها، باور به معاد را افزایش دهد.