راهکارهای تشویق کودکان و نوجوانان به کتاب‌خوانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعی و پژوهشگر حوزۀ خانواده

10.22081/rt.2018.67716

چکیده

تحقیقات گسترده بیانگر نقش بسزای «مطالعه» بر موفقیت شخص در حوزۀ مسائل فردی، خانوادگی و اجتماعی است. عادت به مطالعه، امری اکتسابی است که از بدو کودکی، قابلیت «درونی‌شدن» دارد. اهمیت کودکی به عنوان مهم‌ترین دوران شکل‌گیری شخصیت تا آنجاست که شعار جهانی روز کتاب کودک در سال 2017 «بیایید با کتاب بزرگ شویم» انتخاب شد. والدین در جایگاه اولین آموزگارانِ کودک در ایجاد علاقۀ او به مطالعه نقش زیادی دارند؛ البته مدرسه و نظام آموزشی باید در این امر کوشا باشند. با وجود اهمیت مطالعه در کودکی، بازی‌های متنوع رایانه‌ای، عروسک‌ها و وسایل بازی پیشرفته، تربیت کودک و نوجوان اهل مطالعه کار چندان ساده‌ای نیست. در این نوشتار ضمن تبیین اهمیت و فواید تشویق کودکان و نوجوانان به مطالعه، راهکارهای علمی و عملی تشویق کودکان و نوجوانان به مطالعه در سطح خُرد بررسی می‌شود.