شیوه‌های مطلوب استفاده از فضای مجازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم ع

10.22081/rt.2018.67713

چکیده

همگام با افزایش پیشرفت‌ها، فضای مجازی به متن خانواده‌ها نفوذ کرده و در حوزه‌های مختلف آموزش، بهداشت، تجارت و خدمات اداری ـ کاری، با رویکرد مثبت دولت‌ها و آحاد جامعه روبرو شده است. امکانات فضای مجازی مشوق این حقیقت بوده که ساکنان روستاها و نقاط محروم نیز از یک منظر و شهرها و کلان‌شهرها از منظری دیگر خواهان جدی آن باشند. این عزم ملی دوسویۀ «دولت» ـ «ملت»، سبب افزایش سریع نفوذ فضای مجازی در جوامع مختلف شده است. در کشور ایران نیز مطابق آمار مرکز مدیریت توسعۀ ملی اینترنت، کاربران به بیش از 55 میلیون نفر رسیده‌اند.
آنچه در این نوشتار آمده، تلاشی است برای بررسی شیوه‌های مطلوب استفاده از این فضا با تأکید بر رفع آسیب‌ها که با رویکرد قرآن و سنت انجام شده است.